طراحی لوگو و لوگوتایپ آس‌هوم

سفارش دهنده: آقای صنوبر / اردیبهشت ۱۳۹۹

طراحی لوگو و لوگوتایپ آس‌هوم

در طراحی لوگو و لوگوتایپ آس‌هوم چند نکته کلیدی وجود دارد.

ایده اولیه طراحی لوگوی شرکت آس‌هوم تاج تشکیل شده از مثلث می‌باشد که با در کنار هم قرار گرفتن آنها لوگوی اصلی شکل می‌گیرد.

هر مثلث نماد یک محصول و با در کنار هم قرار‌ گرفتن هر مثلث لوگوی برند آس‌هوم متولد شد.

لوگوتایپ فارسی و لاتین نیز با حفظ شکل و فرم مثلث طراحی شده است که به یکپارچگی برند کمک میکند. در طراحی لوگو و لوگوتایپ آس‌هوم رنگ های بکار رفته در محصول سبز و نارنجی میباشد.

رنگ نارنجی یکی از رنگ های ثانویه است که از ترکیب دو رنگ قرمز و زرد به دست می آید و جزو رنگ های گرم طبقه بندی می شود. نارنجی رنگی است که برای توصیف غروب خورشید و آتش به کار می رود.

رنگ سبز، یکی از رنگ‌ های اصلی و جزو رنگ های سرد طبقه بندی می شود. سبز نشان دهنده ی تجدید حیات و تولد دوباره است.

ترکیب این دو رنگ در کنار هم رنگ‌های جذاب را تشکیل میدهد.

برای این برند یک پترن نیز طراحی شده.  از تکرار و در کنار هم قرار گرفتن تاج ها تشکیل شده. طراحی ست اداری، ماشین، تیشرت وسایر ملزومات این برند باتوجه به هویت بصری برند طراحی و اجرا شده است .

 

  • طراحی لوگو
  • طراحی لوگو تایپ فارسی
  • طراحی لوگو تایپ لاتین
  • طراحی پترن
  • چاپ و بسته بندی