طراحی لوگو شرکت ساربیت

سفارش دهنده: آقای فرجی / شهر تهران / اسفند ۱۳۹۶

طراحی لوگو و لوگوتایپ شرکت ساربیت که از پرنده سار الهام گرفته شده..

  • طراحی لوگوی تصویری
  • طراحی لوگوی نوشتاری لاتین
  • طراح لوگیو نوشتاری فارسی
  • طراحی کیت سوشیال مدیا