درباره استودیو ۱
رباره استودیو 2

درباره استودیو

خرداد 1383 برام معنای ویژه ای داره: برای من به نوعی آغاز بی پایان بود. آغاز یک راه، آغاز یک عشق، آغاز یک زندگی هنری. من از این تاریخ تا به امروز بی وقفه تلاش کردم تا یک هنرمند باشم و یک هنرمند بمونم.
من وحید هنرمند به عنوان یک طراح با تجربه و حرفه ای، از سال 1390 استودیو شخصی ام را راه اندازی کردم، چرا که دوست داشتم رویاهام رو بوسیله جادوی طراحی به واقعیت تبدیل کنم. بعد از سال ها کار کردن متوجه شدم که سادگی بیشتر در خاطره ها میمونه، بنابراین سعی می کنم تا آثارم ساده، مینیمال و خلاقانه باشه.