تعرفه طراحی تقویم و سررسید

یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی در عرصه بازاریابی تقویم های رومیزی است. زمانی که به انتهای سال می ‌رسیم ارزش این هدیه تبلیغاتی بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. این هدیه تبلیغاتی انواع مختلفی دارد و به سبک‌ های متنوعی تولید و چاپ می ‌گردد. تقویم‌ها طبقه ‌بندی ‌های خاصی داردکه می ‌توانند به سه دسته تقویم‌ های رومیزی و دیواری و کتابی تقسیم شوند و هرکدام از این سه مورد می ‌توانند به یک بیلبورد تبلیغاتی برای کسب ‌و کارهای شما تبدیل شود.

تعرفه طراحی تقویم و سررسید 1